Родителска среща за 8 клас

Уважаеми родители, родителската среща за 8 клас ще се проведе на 11.09.2023 г. в гимназията от 17:30 часа.

Здрава и успешна учебна година!