Ръководство

Училището се ръководи от директор и трима помощник-директори. 

Директор на гимназията е инж. Даниела Симеонова, тел.0879005342

Заместник-директор по учебно-производствената дейност: инж.Кремена Маркова, тел. 0879005341

Заместник-директор по учебната дейност: Марин Маринов, тел. 0879101825

Заместник-директор по учебно-творческа дейност: Зоя Генчева, тел.0879 101821

Педагогически съветник: Гергана Йосифова – тел. 0879101823

Училищен психолог: Елена Стоева – тел. 0879005351