Ръководство

Училището се ръководи от директор и трима помощник-директори. 

Директор на гимназията е инж. Даниела Симеонова, тел.0879005342

Заместник-директор по учебната дейност  : Минка Кюркчиева, тел. 0879005341

Заместник-директор по учебната дейност: Марин Маринов, тел. 0879101825

Заместник-директор по учебно-творческа дейност:  Мария Жекова, тел.0879005352

Педагог-консултант: Гергана Йосифова – тел. 0879101823

Училищен психолог:  Елена Стоева – тел. 0879005351