След седми клас

ВИДЕОПРЕДСТАВЯНЕ НА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

ВИДЕОПРЕДСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА "БРОКЕР НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ"

ПРИЕМ  В VIII -ми  КЛАС

за учебната 2023/2024 година

 

СПЕЦИАЛНОСТИ:

код 0340 - "СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА"  - английски език - 26 ученици

код 0343 - "СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА"  - немски език - 26 ученици

код 0345 - "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО" - английски език - 26 ученици

код 0348 - "ГЕОДЕЗИЯ" - английски език - 26 ученици

код 0350 - "ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ" – английски език - 26 ученици

код 0351 - "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" – английски език - 26 ученици

БАЛООБРАЗУВАНЕ

за специалностите: "СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА", "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО", "ГЕОДЕЗИЯ", "ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ" И „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“

максимален бал: 500 точки

Сбор от:

Удвоените точки от теста по български език и литература
Удвоените точки от теста по математика
Оценките по математика и български език от свидетелството за завършено основно образование, преобразувани в точки по скала, в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

 

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ

Записването на учениците, които са приети в VIII клас на ПГСАГ „Кольо Фичето“ – Бургас, става чрез подаване на документи в стая 11

от 8:00 до 18:00 часа.

Записване след първо класиране: 13 - 17 юли 2023 година.
Записване след второ класиране: 20 – 24 юли 2023 година.

При записване родителите/настойници предоставят следните документи:

Свидетелството за основно образование - оригинал
Медицинско свидетелство - оригинал
Заявление за записване в осми клас
Декларация от родител за обработка на лични данни
Работна карта – характеристика на средата
Заявление за избор на спортни дейности.

Бланки за предварително разпечатване и попълване можете да намерите в прикачените файлове. За Ваше улеснение, можете да дойдете в гимназията с предварително разпечатани и попълнени бланки!