Съобщение за завършили 12 клас преди учебната 2023-2024

В срок до 15.12.2023 г. в канцеларията на гимназията се подават заявления за избор на начина на явяване на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.

В същия период / до 15.12.2023 г./ се подава и заявление за допускане до поправителна януарска сесия / ако имате да полагате поправителни изпити/ .

В заявлението задължително трябва да се упомене предмета, по който искате да положите поправителен изпит през сесия януари 2023 г.