Съобщение за разглеждане на работите от държавния изпит за придобиване на професионална квалификация

Всеки явил се на Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация ( теория и/или практика) може да разгледа работата си след подаване на заявление по образец от сайта на гимназията в стая А5 или на електронната поща на гимназията по график както следва:

12.06.2024 г. от 10.00 до 12.00 ч.

13.06.2024 г.  от 10.00 до 12.00 ч.

14.06.2024 г. от 14.00 до 16.00 ч.

Забележка: В заявлението задължително се посочва избрания ден и час от графика, както и телефонен номер и e-mail за обратна връзка.

Заявление можете да изтеглите оттук: https://kolioficheto.com/-8740.html

Кремена Маркова – зам.-директор УПД