Състезание по професии 2022

На 25.02.2022 г. от 09.00 ч. на територията на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето” – Бургас се проведе училищен кръг  на  състезанията  „Най-добър млад строител” и „Озеленяване и цветарство“

 

I. В състезанията участваха общо 41 ученици от различни паралелки като от тях:

- в състезание „Най-добър млад строител” по дисциплини както следва:

„ Мазилилки, шпакловка и бояджийски работи“ – 5 състезатели;
„ Облицовки и настилки“ – 4 състезатели;
„ Зидария“ – 4 състезатели (2 отбора с по 2 състезатели);
„Геодезия“ – 9 състезатели (3 отбора с по 3 състезатели);

- в състезание „Озеленяване и цветарство“ – 15 състезатели(5 отбора с по 3 състезатели).     

                    

II. Класиране по дисциплини в състезание „Най-добър млад строител”

1. Дисциплина „Мазилки, шпакловки и бояджийски работи”
           На първо място се класира   -  Кая Димитрова Кехайова XIБ клас

2. Дисциплина „Облицовки и настилки”   

     На първо място се класира   -  Мерт Мустафов Мустафов XI Е клас

3. Дисциплина „ Зидария ”
         На първо място се класира отбор в състав:
         Никола Иванов Иванов XI А клас
         Петър Георгиев Сивев XI А клас

4.  Дисциплина „ Геодезия ”
          На първо място се класира отбор в състав:
    Али-Риза Февзи Сирак XI Г клас
    Божелин Видев Жеков XI Г клас
    Янислав Софиев Димитров XI Г клас
 
Класиралите се на първо място състезатели в дисциплините от т.1 до т. 3 ще представят гимназията на регионален кръг в периода 17 - 18 март в гр. Ямбол.
Класиралият се на първо място отбор в дисциплината „Геодезия“ ще представя гимназията на национален кръг през м. април 2022 г. в гр. Русе.
 

III. Класиране в състезание „Озеленяване и цветарство“
 

Тема на състезанието: „Силата на цветовете с ритъма на думите“

в направления „Изработване на букет микс”, „ Аранжиране на кошница” и  „Изработване на бижу от цветя“.

На първо място се класира  отбор в състав:

Кристиана Григорова Мечева – ХI E клас
Росица Валентинова Йорданова – ХI E клас

Емануела Георгиева Георгиева – ХI E клас

 

Посоченият отбор ще представи училището в Националното състезание през м. април 2022 г. в гр. Бургас