Участие на наши възпитаници в националната викторина "Натура 2000 и хищни птици"

Вече три десетилетия Европейският съюз се опитва да запази уникалното европейско биоразнообразие и природа за бъдещите поколения и постигане на устойчиво развитие чрез екологичната мрежа НАТУРА 2000 - най-голямата мрежа от защитени зони в света. На 13.04.2022 година група ученици от VIII и IX клас под ръководството на старши учител по география Мариана Вълева се включиха в националната викторина "НАТУРА 2000 и хищни птици". В навечерието на 24 май учениците получиха грамоти и предметни награди от Фондация „Зелени Балкани “. Проведената викторина популяризира, сред възпитаниците на гимназията, мрежата НАТУРА 2000 и интереса към съхранената природа. Очаква се да се привлекат учениците да проявят реално гражданско поведение и подкрепа за дейности за опазване на застрашените растителни и животински видовете в България.