Демонстрационен урок

На 23.06.2022 учениците от IX Е клас, които са първия випуск на гимназията, обучаван в професията "Брокер ", направи демонстрация на придобитите практически умения в областта на бизнеса, икономиката и предприемачеството.

Четирите екипа сами създадоха свои фирми разработиха бизнес план, счетоводна част и визия за развитие. Новосъздадените предприятия бяха в областта на строителството, предлагане на услуги, свързани с довършителни работи, интериорен дизайни и агенция за недвижими имоти.

Гости на презентацията бяха представители на браншовата камара на брокерите в Бургас, ръководството и учители от гимназията. Всички те изразиха подкрепа към труда и енергията вложени във всяка от презентациите.

Макар и за първи път в такова начинание, учениците вложиха много ентусиазъм, усилия и вълнение в изпълнението на поставените проекти.