Европейски ден на спорта в училище 24.09.2021г


В ПГСАГ "К.Фичето" Европейският ден на спорта - 24.09.2021г. беше посветен на насърчаване на физическата активност сред учениците. 
Изпробвани бяха нови начини на физическа активност и спорт, за да се засили усещането " за принадлежност към училището" на всеки участник. 
Учителите по физическо възпитание и спорт организираха спортни срещи по баскетбол, волейбол и подвижни игри, които бяха съдийствани от ученици.
Физическите активности бяха с елементи на гимнастиката, леката атлетика и танците.
В традиционната инициатива се включиха 150 ученици.