Съобщение за учениците в самостоятелна форма на обучение през уч.2022-2023 г.