Съобщение за явили се на Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация сесия януари

Явилите се на ДИППК сесия януари 2022/2023 учебна година могат да се запознаят с резултатите от изпитите на 03.02.2023 г. от 13.00 ч. до 14.00 ч. в стая А5.

К. Маркова - зам. директор УПД