Световен ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

На 23 ноември 2022 година ПГСАГ “Кольо Фичето” отново се присъедини към Световния ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. Осем отбора, сформирани с по 3 ученици от VIII, IX, и X клас показаха своите познания за правилата на движение.

Специални гости на инициативата бяха инспектор Детска педагогическа стая - Веселина Тодорова и инспектор Желязков, които чрез своите встъпителни думи акцентираха върху културата на поведение на пътя, свързана със спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност.

Инициативата датира от 1995 г., когато по решение на Европейската федерация на жертвите от ПТП (FEVR) на Стария континент обществеността привлича вниманието към проблемите на пътната безопасност. През 2005 г. със своя резолюция на ООН обявява Световен ден за възпоменание, който се отбелязва в третата неделя от месец ноември.