Обучения на педагогическите специалисти

Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Кольо Фичето”, гр. Бургас организира обучение на педагогическите специалисти. Тема на обучението – „Емоционална компетентност“.

Място на провеждане – гр. Велинград.

Дата – 03.07.2022 г.

Начален и краен час – 09:00-17:00

Обучителна организация – Евроклас Брой педагогически специалисти - 29