Обучения на педагогическите специалисти

Предстоящи обучения на педагогически специалисти от ПГСАГ „Кольо Фичето“ – Бургас

Тема на обучението – „ЦЕРН – източник на високи енергии, технологии, изследвания, иновации, сътрудничество и обучение“

Място на провеждане – гр. Павел баня

Дата – 21.09.-23.09.2023

Начален и краен час – 09:00-17:00

Вътрешноинституционална квалификация

Брой педагогически специалисти - 32

 

Минали обучения на педагогическите специалисти. Тема на обучението – „Емоционална компетентност“.

Тема на обучението – „Споделяне на добри практики“

Място на провеждане – гр. Хасково

Дата – 16.09.-18.09.2022

Начален и краен час – 15:00-18:00

Междуинституционална квалификация с ПГДС „Цар Иван Асен II“ - Хасково

Брой педагогически специалисти - 34

Място на провеждане – гр. Велинград.

Дата – 03.07.2022 г.

Начален и краен час – 09:00-17:00

Обучителна организация – Евроклас Брой педагогически специалисти - 29