Отличени на Деня на отворени врата

На 28.06.2022 година се състоя Ден на отворените врати на ПГСАГ „Кольо Фичето“, Бургас.

За поредна година наши възпитаници се включиха в празника. Класираните на първо място ученици и отбори бяха наградени на тържествена церемония от инж. Даниела Симеонова с грамоти и предметни награди.

Участниците бяха класирани в няколко направления: „Професионална подготовка“, „Общообразователна подготовка“ и „Занимания по интереси“.

В направление „Професионална подготовка“ бяха отличени следните ученици:

- В състезание „Техническо чертане“ – Радостин Анатолиев Неев, 11а клас.

- Във викторина „Забавни игри с въпроси, пъзели и кръстословици“ – Василена Лазарова Вачева, 9г клас; Али-Риза Февзи Сирак, 11г клас; Стиляна Веселинова Минчева, 9г клас.

- В конкурс „Цветна фигура в паркова среда“ - Станислава Валентинова Тодорова, 9д клас.

- В състезание „Изобразяване на най-красив парков елемент“ - Янислава Миленова Аргирова, 10е клас. - В конкурс „Цветна фигура в паркова среда“ – Станислава Валентинова Тодорова, 9д клас.

- В състезание „Изобразяване на най-красив парков елемент“ – Янислава Миленова Аргирова, 10е клас.

В направление „Общообразователна подготовка“ отличените ученици са:

- В турнир по тенис на маса – Ибрахим Мохамед Ал-Сайед, 11д клас.

- В състезание по биология „Аз знам, аз мога“ отборна награда получиха Божидар Добринов Стоянов, 8а клас; Габриела Георгиева Михайлова, 8а клас; Николай Димитров Дончев, 8а клас; Преслав Светлинов Георгиев, 8а клас; Димитър Красимиров Тонев, 8а клас.

- В състезание по английски език „Play and learn English“ отборна награда получиха Нели Георгиева Стамболиева, 8а клас; Теодора Любомирова Христова, 8а клас; Божидара Петрова Стоянова, 8а клас.

- В състезание по история „Обичам родната история“ - отборна награда бе за Ангелина Петрова Димитрова, 10б клас; Йоан Добрев Добрев, 9д клас; Никола Веселинов Райчев, 8г клас; Ирена Кирова Кирова – 8б клас.

- В състезание „Философско судоку“ отборната награда бе присъдена на Константин Недялков Янчев, 9в клас; Иванина Николаева Трифонова, 9в клас; Виктор Дамянов Чобанов, 9в клас.

- В състезание „Философска кръстосоловица“ - отборната награда получиха Константин Недялков Янчев, 9в клас; Донимир Георгиев Иванов, 9в клас; Виктор Дамянов Чобанов, 9в клас.

В направление „Занимания по интереси“ отличени бяха:

- В състезание за развитие на емпатия и екипност „Сърце“ – отборна награда получиха Евилина Диянова Стоянова, 8в клас; Красимир Йорданов Куцаров,8в клас; Иван Венциславов Боровинов, 8в клас; Николай Господинов Иванов, 8в клас.

- В състезание „Технология на изпълнение на Мазилки и ефекти с тях“ отличена бе Доника Стойкова Стоева, 11а клас.

- В състезание по рисуване „Лято“ отличена бе Виктория Иванова Михова, 8е клас.

- Театралната пиеса получи грамота за дебют.

Поздравления на отличените и техните ръководители!