Участие на ученици от ПГСАГ „Кольо Фичето“ гр. Бургас в Деветата научна сесия на Ученическия институт на Българската академия на науките

Деветата научна сесия на Ученическия институт на Българската академия на науките бе открита на 2.12.2022 г. в зала "Проф. Марин Дринов" на БАН. Над 50 проекта на ученици от 15 градове в страната участваха в научния форум.

Темите, който бяха представени, се състезаваха в няколко научни области: „Хуманитарни и обществени науки“, „Математика“, “Биология, биомедицина; биоразнообразие и екология“, „Информатика и информационни технологии“ и „Изобразително изкуство“ и др.

В раздела „Хуманитарни науки“ бяха представени 10 ученически проекти и сред тях е и проекта на учениците от ПГСАГ „Кольо Фичето“ гр. Бургас Магдалена Стоянова, Румяна Драгнева и Стоян Добрев от ХІІ клас и Христо Химитлийски от Х клас на тема „Остров Света Анастасия и Ченгене скеле – минало и настояще“ с научни ръководители Петя Кудева - ст. учител по история и цивилизация и Яна Иванова -уредник в РИМ Бургас. Техният проект раздел „Хуманитарни и обществени науки“ и научна област „Социални отношения“ бе високо оценен от рецензента Симона Самуилова, гл. ас. д-р Институт за исторически изследвания – БАН, която отбеляза: „Ученическият проект представя две от значимите в културно и историческо отношение места в района на Бургас, а именно остров Св. Анастасия и рибарското селище Ченгене скеле. Темата е актуална, тъй като през последните години има силен интерес към двете забележителности, което ги превръща в основни дестинации за културен туризъм в района на Южното Черноморие. Учениците успешно се справят с поставената от тях цел да съберат и обобщят по-важните моменти от историята на посочените обекти с оглед да се подчертае значимостта им не само в регионален, но и в национален аспект. Коректно посочената цитирана литература показва добра осведоменост по темата, а снимковият материал допълва успешно изложението.“

След защитата на проекта авторитетното жури в състав: проф. д.ф.н. Максим Стаменов, ИБЕ – БАН, председател на журито; доц. д-р Вихра Баева, ИЕФЕМ – БАН и гл. ас. д-р Симона Самуилова, ИИстИ – БАН, оцени разработка на учениците с първо място в научна област „Социални отношения“.

За разработката и участието си в ІХ-тата сесия на Ученическия институт на Българската академия на оказаха, че младите хора макар и учещи в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия, се интересуват от миналото на град Бургас и в частност на Острова и Ченгене скеле. Те посветиха своя проект и гимназията, която през 2020 г. отбеляза своя 60-годишен юбилей , но поради пандемията не се реализираха инициативи. Ето защо екипът, разработил проекта, се възползва от дадената им възможност и показа, че в Европейската година на младежта младите хора могат да постигнат много и да израснат както достойни българи и европейци!

Учениците с трепет очакват да получат своите грамоти и отличия от високия академичен форум.