Участие на ПГСАГ

Форумът е съвместна инициатива на Община – Бургас, Център за подкрепа на личностното развитие и РУО–Бургас. По атрактивен начин гимназията представи професиите и специалностите от професии, по които се обучават учениците, с цел кариерното ориентиране на кандидат-гимназистите и техните родители.