График на Държавните изпити за придобиване на професионална квалификация

Държавните изпити за придобиване на професионална квалификация ще се проведат по график (19-20.01.22г. по практика, 21.01.22г. по теория) с начален час от 14.00 ч.

Допуснатите се явяват в гимназията за инструктаж в 13.30 ч. в съответната зала по разпределение.

Всеки явяващ се представя в деня на съответния изпит документ за самоличност и зелен сертификат за ваксинация/за преболедуване/за наличие на антитела или валиден тест от лабораторно изследване.

Явяващите се носят лични предпазни средства (маска за лице), както и собствени пособия за чертане и смятане.

 

                                                                                               М. Кюркчиева – зам.-директор УПД