Изпращане на випуск 2023

На 16 май ПГСАГ "Кольо Фичето" тържествено изпрати абитуриентите от випуск 2023. Аплодисментите и пожеланията за успех в живота бяха за 12А клас - специалност "Строителство и архитектура" с класен ръководител г-жа Валентина Недева, 12Б клас - специалност "Строителство и архитектура" с класен ръководител г-жа Петя Кудева, 12В клас - специалност "Водно строителство" с класен ръководител г-н Георги Бъчваров, 12Г клас - специалност "Геодезия" с класен ръководител г-жа Антоанета Гюлеметова, 12Д клас - специалност "Парково строителство и озеленяване" с класен ръководител г-жа Ваня Казакова и  12Е клас - специалност "Парково строителство и озеленяване" с класен ръководител г-жа Станка Бибишкова.

Приветствия към зрелостниците по традиция отправи инж. Даниела Симеонова, директор на гимназията. Завършващите бяха поздравени и от председателя на Обществения съвет към училището - г-жа Ана Панайотова и г-жа Светла Хилендарова, родител на Боян Хилендаров от 12В клас. 

Музикални поздрави към своите съученици отправиха Нина-Анджелина Вътова от 9Г клас и Антония Кедикова от 10В клас, както и танцовият състав на гимназията с ръководител г-жа Лорета Йовчева. Под съпровода на гайдата на Атанас Иванов от 11Е клас, преди да напуснат училищния двор, всички се хванаха на право българско хоро.