УМЕН - Успешни и мобилни в Европа

През 2017 г. ПГСАГ „Кольо Фичето“ спечели участие в проект „Успешни и мобилни в Европа –УМЕн“ по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, Мярка „Мобилност на персонал и обучаеми в областта на професионалното образование и обучение“ с насоченост „Изолации на нови и съществуващи сгради с фокус върху външна изолация“.  Проектът е по инициатива на Камара в строителите в България. В проекта участват общо 6 професионални строителни гимназии и Агенцията по заетостта. Целта на проекта е провеждане на мобилност и обучение в немски обучителен център  BiW -  Bildungswerk BAU Hessen-Thüringen e.V., Erfurt, Germany.

В края на август 2017 г. се състоя първата работна среща на участниците в консорциума по проекта „Умен“ Тя се проведе в гр.София под ръководството на координатора по проекта – Камара на строителите в България. На нея всички участници се запознаха с предвидените дейности по проекта, техните срокове за изпълнение, финансовата и административната част по проекта.

През септември 2017 г. се проведе кампания по оповестяване на учащите в ПГ САГ „Кольо Фичето“ – гр.Бургас  за проекта „Умен“. На видно място във фоайетата, класните стаи на  деветокласниците и десетокласниците на гимназията бяха поставени рекламни постери и материали. Проведени бяха срещи с всеки един от тези класове, като им бе представена официалната презентация на проекта „Умен“.

През октомври 2017 г.,  14 ученици от XI –ти клас на ПГ САГ „Кольо Фичето“ – гр.Бургас  подадоха заявление за участие в подбора на участниците по проекта „Умен“.

През октомври 2017 г.,  учениците, заявили участие в проект „Умен“ преминаха практическо обучение на тема „Външни изолации“. То бе проведено на територията на гимназията и подготви учениците за справяне с предстоящия им практически изпит. Същият месец бе проведен практически изпит на тема „Външни изолации“.  Оценяващите изпита класираха участниците, като споделиха своите положителни отзиви за постигнатите от всички високи резултати.

През ноември 2017 г.,  учениците заявили участие в проект „Умен“ положиха изпит по немски език. Оценяващите изпита класираха участниците, като споделиха своите положителни отзиви за постигнатите от добри резултати. Същия месец след положените от участниците по проект „Умен“ изпити за първоначален подбор, въз основа на протоколите с резултати от класиранията по отделните изпити и съгласно определените от консорциума критерии се извърши подбор на 10 участници, които да преминат в следващия етап от подбора по проекта.

В началото на декември 2017 г.,  Агенцията по заетостта в лицето на Бюрото по труда – гр.Бургас проведе окончателния подбор на участниците в проекта. На интервю и тест се явиха 10-тимата участници, класирали се до този етап. АЗ определи петима участници плюс един резерва, които да преминат през подготовката за мобилността в гр.Ерфурт.

Януари 2018 г.,  стартира предвиденото по проект „Умен“ езиково обучение на участниците. То се осъществява чрез езиковата платформа на Еразъм +, с продължителност 3 месеца.

Февруари 2018 г. се проведоха предвидените по проект „Умен“ междукултурно и тематично обучение на участниците.

Март 2018 г., се проведе  предвидения по проект „Умен“ финален тематичен изпит за оценяване нивото на подготовка и знания на всеки един от участниците, достигнали този етап. На база резултатите бяха определени участниците, които ще осъществят мобилността в гр.Ерфурт, Германия. Същия месец консорциумът по проект „Умен“ извърши подбор на 2 придружаващи лица по време на мобилността в гр.Ерфурт, Германия. Всички 6 професионални гимназии участващи в проекта имаха възможност да отправят предложение за придружаващи лица. инж. Цветелина Жекова – учител теоретично обучение към ПГСАГ  „Кольо Фичето“,  бе определена като придружаващо лице по време на мобилността.

В края на март 2018 г., директорът на ПГСАГ "Кольо Фичето" организира и проведе среща с родителите на учениците, които ще осъществят мобилността по проект „Умен“. Срещата имаше за цел да информира родителите на участниците за проведения им инструктаж, условия и график на обучението в Германия, настаняване и пътуване.

На 01.04.2018г, групата от петима ученици и едно придружаващо лице от ПГСАГ „Кольо Фичето“ отпътуваха, за да осъществят мобилността по проект „Умен“. През април 2018 г., участниците в проект „Умен“, осъществяват триседмичното си обучение в немския обучителен център BiW -  Bildungswerk BAU Hessen-Thüringen e.V., Erfurt, Germany.

На 23.04.2018г, участниците по по проект „Умен“ приключиха своето обучение в немския обучителен център BiW -  Bildungswerk BAU Hessen-Thüringen e.V., Erfurt, Germany. Ръководството на BiW връчи сертификати на всички участници за преминато обучение в техния център. Групата се завърнаха в България, след успешното осъществяване на мобилността по проект „Умен“ в гр.Ерфурт, Германия.

През май 2018 г., Агенция по заетостта, в частност Дирекция „Бюро по труда“ Бургас организира и проведе Ателие за търсене на работа на участниците в проекта „Умен“.

През юни 2018 се състоя втората работна среща на участниците в консорциума по проекта „Умен“. Тя се проведе в гр.София под ръководството на координатора по проекта – Камара на строителите в България. На нея всички участници се запознаха с извършените дейности по проекта, обмениха мнения и впечатления от проведеното същинско обучение в немския обучителен център BiW.