Артстрой Груп“ АД проведе Ден на професията с ученици от ПГСАГ „Кольо Фичето“

Специалисти от компаниите, част от „Артстрой Груп“ АД, проведоха „Ден на професията“ с ученици от горните гимназиални класове на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“ – Бургас.

Проектът, създаден по инициатива на професионалната гимназия, цели да запознае подрастващите, на които им предстои кандидатстване, с възможностите за реализация, които бизнесът предлага. Специалистите набелязаха уменията и знанията, които са необходими, за да се упражняват конкретните представени професии.

„Този Ден на кариерата е естествено продължение на първата ни инициатива, която реализирахме заедно миналата година в Световния ден на архитектурата. За нас е важно да насочим вниманието на младите хора към възможностите за професионално развитие и да ги запознаем с различни професии, които и в бъдеще ще продължават да бъдат търсени и актуални. Строително-инвестиционното дружество „Артстрой Груп“ управлява 4 компании, които обединяват екипи от професионалисти в различни сфери на строителството, бизнес планирането, маркетинга, управлението на имоти, интериорния и графичен дизайн и много други. Нашето желание е да въвлечем младите хора в работните процеси и така да имат шанса да открият своята област за нататъшно развитие.  Промяната, която искаме да видим в България е възможна през децата – тези, които ще създават утре.“, заявиха от екипа на „Артстрой 1 Инвестмънт“ ЕООД.

Денят на кариерата стартира с арх. Аглика Костадинова, която представи предимствата на професията архитект. Ръководител „Здравословни и безопасни условия на труд“ и специалист оценяване и остойностяване на строителни обекти от строително-инженерната компания „Артстрой 1 Кънстракшън“ ЕООД  презентираха отговорните си професии през призмата на забавлението. Маркетинг отдел към компанията „Артстрой 1 Инвестмънт“ ЕООД разказа как една идея се реализира в цяла маркетинг кампания и защо дигиталният маркетинг е „оръжието“ на модерния свят. Щафетата за маркетинг темата бе предадена към екипа от консултанти по продажба, на които се пада отговорността по сключване на сделки и прякa комуникaция с клиентите. Добрите консултанти по продажба са ключът към успеха на всяка компания.

Ден на професията завърши с дискусия, снимки и обещание за бъдещи срещи с други специалисти на компаниите към„Артстрой Груп“ АД.