Ден на отворените врати във физически факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

Тази година традиционният Ден на отворените врати на физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" ще се
състои на 20.04.2019 г., събота от 10 ч. на територията на факултета, бул. Джеймс Баучър 5. Очаквайте подробности. За програмата на минали събития

виж ТУК:
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fizicheski_fakultet2/arhiv/den_na_otvorenite_vrati