„Европейски опит за нашата професионална и житейска реализация“ - KA122-VET – Краткосрочни проекти за мобилност на персонал и учащи в сферата на професионалното образование и обучение

Снимки от посещение на 2 и 3 група по проекта в Севиля, Испания.