"По-квалифицирани учители, по-конкурентоспособно училище!", 2016-ЕМ-ЕРА+-2016-1-BG01-КА101-024044-BG/03 - снимки от мобилност

"По-квалифицирани учители, по-конкурентоспособно училище!", 2016-ЕМ-ЕРА+-2016-1-BG01-КА101-024044-BG/03 - снимки от мобилност