Обява за набиране на кандидати-ученици за участие в проект по Еразъм+

Във връзка с участие на „ПГСАГ“Кольо Фичето ,гр.Бургас  в проект по програма Еразъм+  на тема

„ЕВРОПЕЙСКИ ОПИТ ЗА НАШАТА ПРОФЕСИОНАЛНА И ЖИТЕЙСКА РЕАЛИЗАЦИЯ“ ,

който ще се реализира в гр.Севиля, Испания в периода февруари – март 2024 г.

 

ОБЯВЯВА

набиране на кандидати ,желаещи да участват в проекта

 

Критерии за подбор на участниците :

Ученици от 11 клас в специалност „Строителство и архитектура“ и „Геодезия“

Ученици от 10 и 11 клас в специалност „ Парково строителство и озеленяване“

Да не са участвали в дейностите по програма Еразъм в гимназията през предходната учебна година.
Да представят мотивационно писмо  - 2 т.
Успех по професионална подготовка от предходни години – максимален брой точки 5
Резултат от тест за проверка на текущите знания по работния език на проекта – английски език - максимален брой точки 10
Добра дисциплина – показател отсъствия по неуважителни причини през през предходната учебна 2022/2023 год.- максимален брой точки 3 .

 

 

Желаещите подават заявления за участие до 28.11.2028 г.

 

Заявленията се подават при Марин Маринов – зам.-директор УД.