Учене през целия живот 2

Проект: "Изпълнение на обновените приоритети на Европейската програма за учене на възрастни"

" Валидирането- инструмент за насърчаване на заетостта"