Кариерен център

Училищният Кариерен център е пилотен проект на гимназията за Бургас и областта. Целта му е да осигури по-тясна връзка между бизнеса и професионалното образование като строителните фирми ще могат да предоставят позиции за стажове и практики, а учениците ще имат възможност да учат професията чрез преживяване  в реална работна среда.

Мисия: Да се осъществява и поддържа ефективно взаимодействие между преподавателския състав, учениците в гимназията и потребителите на кадри, фирми и организации от сферата на строителството и извън нея.

Визия: Центърът за kариерно развитие да се утвърди като решаващ фактор за успешна професионална реализация на учениците от ПГСАГ „Кольо Фичето”.

Основните задачи :

1.         Професионална ориентация на учениците в ПГСГ „Кольо Фичето”

2.         Поддържане на близко сътрудничество с бизнеса в сферата на строителството, организиране на стажове, практики и разкриване на работни места.

3.         Създаване на гъвкав график на учебния процес, пдаващ по-голяма възможност за включване в стажантски програми и последваща реализация на учениците.

4.         Създаване на ясен и организиран канал за контакт с учениците, улесняващ работодателя и даващ възможност за подбор на бъдещи кадри

Цели:

-           Да предоставя качествени услуги, свързани с професионалната ориентация на възпитанниците си

-           Да подпомага завършващите образованието си в ПГСАГ „Кольо Фичето” в процеса на реализация на пазара на труда

-           Да подпомага фирмите и организациите, партньорите в процесите на подбор и обучение на бъдещи кадри за тяхната дейност

Ръководител на центъра:

ландшафтен архитект Томас Ахчиян ​

тел. 0886717958, mail: kfccenter@mail.bg

Новина от представянето на центъра

МИНАЛИ СЪБИТИЯ

Ден на професията с Артстрой - 17.04.2019

Дни на професията в читалище "Хамалогика"

Трудова борса сезон лято 2019

Дни на отворените врати в УАСГ

Дни на отворените врати във Физически факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

Представяне на Университет "Проф. д-р Асен златаров" Факултет по технически науки специалност Технология на водата за ученици от 11 и 12 клас специалност ВИК
 
Дни на професията съвместно професионалисти от строителна фирма Артстрой - инженер, архитекти, геодезист, технически ръководител, техник-озеленител, търговски представители на строителни фирми и др.
-излизане от традиционната учебна среда с изнесени представяния на различни професии извън сферата на строителството