Еразъм+

„ПО-КВАЛИФИЦИРАНИ УЧИТЕЛИ,  ПО-КОНКУРЕНТОСПОСОБНО УЧИЛИЩЕ!“

2016-ЕМ-ЕРА+-2016-1-BG01-КА101-024044-BG/03

 

 

„Практиката на реално работно място – гаранция за успех в кариерата! - статия по програма Еразъм+