Критерии за оценяване

Общообразователни предмети:

Критерии за оценяване - БЕЛ

Критерии за оценяване - Биология

Критерии за оценяване - ИТ

Критерии за оценяване - математика

Критерии за оценяване - Обществени науки и Гражданско образование

Критерии за оценяване - ФВС 8 клас

Критерии за оценяване - ФВС 9 клас

Критерии за оценяване - ФВС 10 клас

Критерии за оценяване - ФВС 11 клас

Критерии за оценяване - ФВС 12 клас

Критерии за оценяване - физика

Критерии за оценяване - химия

Критерии за оценяване - чужди езици

Професионални предмети:

Водно строителство:

ВиК на населени места - 11в

ВиК на населени места - 12в

ВиК на сгради - 12в

Комп.чертане - 11в

Пречистване на водите - 12в

Производствена практика - 12в

Речно строителство - 11 

Речно строителство Учебна практика - 11

Стр. дейност и контрол - 12в

Технология на водното строителство - 11

УП по ВиК на НМ - 12в

УП по ВиК на сгради - 12в

УП по водно строителство -10

Геодезия:

Геодезия - 9г

Геодезия - 10г

Геодезия - 11а,б,в

Геодезия - 11г

Геодезия 11д,е

Геодезия - 12г

Геодезия - 12д,е

ЗБУТ - 9г

Инженерна геодезия - 12г

Кадастър - 11г

Картография - 12г

Компютърни програми в геодезията 11г

Организация на геодезическите работи 11г

Производствена практика 11г 

Производствена практика 12г

Произодствена практика 10г

РПП Височинни измервания 10г

РПП Геодезически инструменти 9 г

РПП Опорни геодезични мрежи 11г

РПП Основи на пространствени изображения 8г

РПП Приложна геодезия 12г

РПП Проекции в геодезията 10г

РПП Пространствени изображения 9г

Топографско чертане 9г

УП Геодезия 9г

УП Геодезия 10г

УП Геодезия 11а,б,в

УП Геодезия 11г

УП Геодезия 12г

УП Геодезия 12д,е

УП Инженерна геодезия 12г

УП Кадастър 11г

УП по Компютърни програми в геодезията

УП Устройство на територията 12г

Устройство на територията 12г

Фотограметрия 11г

Парково строителство:

9 _критерии_УП_Декоративна растителност

9 _критерии_УП_Дендрология

9 _критерии_УП_Паркова мебел РПП

9_критерии_Почвознание

9_критерии_РПП_Пространствени изображения

9_критерии_УП_Грижа за растенията

9_критерии_УП_Декоративна дендрология

9_критерии_УП_Цветарство

9_критерии_Цветарство

10_ РПП_учпр Декоративна и цветна растителност

10_ РПП_учпр Паркова перспектива

10__Декоративна дендрология

10_критерии_УП_Д.Дендрология

11_ Паркова перспектива с чертане

11_ УЧ ПР Парково строителство

11__Декоративна дендрология

11__УП_Декоративна дендрология

11__УП_Компютърно чертане в парковото строителство

11_критерии_Аранжиране

11_критерии_Паркова архитектура

11_критерии_Парково проектиране

11_критерии_Парково строителство

11_критерии_Производствена практика

11_критерии_УП_Аранжиране

11_критерии_УП_Паркова архитектура

11-12_критерии_Теория_Цветарство – Копие

11-12_критерии_УП_Цветарство

12__УП_Компютърно чертане в парковото строителство - Copy

12_Паркова архутектура и фитодизайн

12_Производствена практика

12_УП_Паркова архутектура и фитодизайн

12_УП_Парково строителство

Строителство и архитектура:

Градоустройство и архитектурно проектиране (ГАП) - 11

Градоустройство и архитектурно проектиране (ГАП) - 12

Екологично и енергоефективно строителство-11-СА 

Екологично и енергоефективно стротелство-9-СА 

Компютърно чертане в строителството - 11

Организация-АС-12 клас

Организация-ВС-12 клас

Основи на сградостроителството-11

Предприемачество - 8 клас

Пътища и  улици -11 В

Пътища и съоръжения - 12 а_б 

Пътно строителство -11 Г

Сградостроителство-9

Стоманобетонни и стоманени конструкции - 12

Стоманобетон - 12ВС

Строителна дейност и контрол  - 12

Строителна графика - 9-ВС

Строителна механика - 11 клас 

Строителни материали - 9 клас

Технология на стр. процеси - 12 клас

УП Организация - АС-12 клас

УП Организация - ВС-12 клас

УП по Пътища и съоръжения 12 а_б

УП по сградостроителство - 9-ВС

УП по сградостроителство - 9-СА

УП по сградостроителство - 10-ВС

УП по сградостроителство - 10-СА

УП по СТБ - 12 клас

УП по строителни материали - 10

УП по технология на строителните процеси 11

УП СМР - 11 клас

Икономика X клас всички специалности:

Икономика X клас всички специалности